E-mail: info@rem.nl
Tel. (020) 561 11 21
Fax (020) 692 99 44

Informatieaanvraag

Met de infomodule kunt u vragen van makelaars, projectontwikkelaars, bewoners en overheidsdiensten vastleggen. Belangrijk bij deze module is de legesheffing die hieraan gekoppeld kan worden.

De informatieaanvragen zijn gekoppeld aan een perceeladres. U kunt adviezen, contactadressen, behandelaars, leges en correspondentie op dezelfde wijze bijhouden als in de overige modules. Ook kan de afhandeling van een informatieaanvraag worden gekoppeld aan een procedure met bijbehorende termijnbewaking.

Ten behoeve van statistische informatie is een trefwoordentabel toegevoegd. Een aanvraag kan met één of meer trefwoorden worden gekarakteriseerd.

Ga hier direct naar de OpenWAVE website

Disclaimer Privacy Copyright REM Automatisering