E-mail: info@rem.nl
Tel. (020) 561 11 21
Fax (020) 692 99 44

Koppelingen met Wave

CBS digitaal
REM Automatisering levert OpenWave standaard met de mogelijkheid om periodiek de W0-11, de W0-15 en de W0-55 elektronisch te verzenden naar het CBS. CBS nummers kunnen worden ingelezen.

Basisregistratie
OpenWave kent een standaard BAGkoppeling volgens Stuf evenals voor de persoonsregistraties.

Financiële systeem
Legesheffingen kunnen vanuit OpenWave geautomatiseerd worden doorgestuurd naar het financiële systeem. Formaat en inhoud van de geëxporteerde data zijn afhankelijk van de inrichting van uw financiële systeem.

DMS
Koppelingen naar derde systemen worden op maat gemaakt indien niet mogelijk volgens Stuf. Denkt u aan een document management systeem of een zaaksysteem waarbij direct informatie wordt getoond over de geselecteerde vergunning. REM heeft ruime ervaring met dergelijke koppelingen.

Ga hier direct naar de OpenWAVE website

Disclaimer Privacy Copyright REM Automatisering