E-mail: info@rem.nl
Tel. (020) 561 11 21
Fax (020) 692 99 44

Handhaving en Inspectie

Voor de handhaving is een eigen module beschikbaar met specifieke knoppen en velden. Er kunnen eigen procedures gedefinieerd worden, afhankelijk van de soort handhaving. U kunt diverse aspecten met betrekking tot de wettelijke basis, bestuursdwang en lastgeving registreren.

Standaard worden chronologische procedures als informatieve fase, aanschrijving, beschikking, dwang, commissie bezwaar en beroep, rechtbank en hoger beroep aangeleverd. Invorderingen ten gevolge van een dwangbesluit kunt u op datum registreren.

Koppeling aan een procedure met termijnbewaking laat u weten wanneer er afspraken zijn of een termijn verloopt. Per handhavingstraject kunnen ook zaken als adviezen, logboeken en correspondentie worden bijgehouden.

Bovendien is er een koppeling met een standaard inspectie, zodat deze over kan gaan in een handhavingstraject. Het handhavingstraject kan daarna ook worden opgevraagd vanuit het inspectietraject.

Ga hier direct naar de OpenWAVE website

Disclaimer Privacy Copyright REM Automatisering