E-mail: info@rem.nl
Tel. (020) 561 11 21
Fax (020) 692 99 44

Bestemmingsplan

In de bestemmingsplanmodule legt u basisplannen, vrijstellingen, uitwerkings-
plannen, wijzigingsplannen en voorbereidingsbesluiten vast. De inhoud van het bestemmingsplan wordt bepaald door het soort plan dat u kiest (bijv. Bestemmings-
plan artikel 11 of AMVB-gevallen artikel 19).

Bij het traject van definitie en begeleiding van een bestemmingsplan kunt u adviezen, contactadressen, behandelaars en correspondentie bijhouden, op dezelfde wijze als in de overige modules.
Het bestemmingsplan kan ook gekoppeld worden aan een procedure met bijbehorende termijnbewaking (bijv. artikel 17 procedures). Basisprocedures en termijnen worden standaard meegeleverd.

Bij bouwaanvragen kunt u relevante gegevens uit de bestemmingsplanmodule zoals een geldend bestemmingsplan of uitwerkingsplan koppelen.

Ga hier direct naar de OpenWAVE website

Disclaimer Privacy Copyright REM Automatisering