E-mail: info@rem.nl
Tel. (020) 561 11 21
Fax (020) 692 99 44

Het plan van aanpak

In overeenstemming met uw situatie stelt REM Automatisering een plan van aanpak op. Is een snelle start gewenst dan kan de fasering worden aangepast.

Voordat u met OpenWave aan de slag gaat, doorloopt u de volgende fasen:

1. De inventarisatie: een specialist van REM Automatisering neemt met u de inrichting, de configuratie en de techniek van OpenWave door en maakt samen met u belangrijke keuzes

2. De conversie: het archief en de lopende aanvragen worden overgezet naar OpenWave

3. De koppelingen: OpenWave koppelt desgewenst met andere programma‚Äôs en bestanden zoals de OLO, basisregistraties, de midoffice, het internetloket, documenten, het archief en het financiële systeem

4. De opleiding: de applicatiebeheerder wordt volledig op de hoogte gebracht van OpenWave. In een later stadium krijgen invoerders, muteerders en raadplegers groepsgewijs uitgelegd hoe het systeem werkt

5. De inrichting: basistabellen, procedures en documenten worden ingevoerd en aangevuld

6. De ingebruikname: na proefdraaien in de testomgeving wordt er overgeschakeld van de oude werkwijze naar de nieuwe met openWave

Disclaimer Privacy Copyright REM Automatisering