E-mail: info@rem.nl
Tel. (020) 561 11 21
Fax (020) 692 99 44

Organisatie

REM Automatisering BV is een zelfstandige onderneming die zich bezighoudt met softwareontwikkeling en het hele traject van verkoop tot implementatie en serviceverlening. Alle kennis en kunde over de producten zijn zo in één bedrijf te vinden.

Door de compacte organisatie is REM in staat snel en doeltreffend in te spelen op de ontwikkelingen in de markt. In nauwe samenwerking met klanten worden nieuwe producten ontwikkeld en bestaande uitgebreid.

Het beleid en de bedrijfsvoering zijn verdeeld in vier secties: Product, Markt, Klant en Kantoor. Er zijn korte communicatielijnen tussen de verschillende secties. Zo bent u direct bij degene die u nodig heeft en wordt u snel geholpen. Bij REM is het mogelijk om als klant direct met de productverantwoordelijke te overleggen.

KvK Amsterdam 33.259.561
Disclaimer Privacy Copyright REM Automatisering