E-mail: info@rem.nl
Tel. (020) 561 11 21
Fax (020) 692 99 44

Declaraties

Bepaalde kosten houden direct verband met de tijdsbesteding. Daarom kunnen deze ook in Big Ben worden geregistreerd.
Reis- en verblijfskosten, maar ook kosten voor gebruikte materialen kunnen worden ingevoerd.

Overwerk en volumeregistratie
Twee speciale soorten declaraties zijn overwerk en volumeregistratie. Alle overwerkregelingen kunnen in Big Ben worden opgenomen. Medewerkers, afdelingshoofden en functionarissen van personeelzaken houden zo continu zicht op deze gegevens.

Ook registratie van volumes, ofwel aantallen verwerkte eenheden, kunnen een plek krijgen in Big Ben. Voorbeelden uit de praktijk zijn de registratie van het aantal uitgegeven documenten of het aantal klanten per activiteit.
Disclaimer Privacy Copyright REM Automatisering