E-mail: info@rem.nl
Tel. (020) 561 11 21
Fax (020) 692 99 44

Begroten

Zelfs als u niet strak gebonden bent aan vastgestelde budgetten, wilt u allicht een zo goed mogelijke inschatting maken van besteedbare tijd. Hoe gaat u geld en mankracht verdelen over de komende periode? In Big Ben Budget zet u deze zaken op een rij.

Met Big Ben kunt u begroten op activiteiten per medewerker, afdeling of voor de hele organisatie.

De bestede tijd kan worden vergeleken met vooraf ingevoerde budgetten. Hierdoor is de verhouding begrote en bestede tijd altijd beschikbaar. Erg handig voor evaluaties; hoe loopt het project, waar kan het beter? Ook vormt het een solide onderbouwing bij het maken van nieuwe planningen en begrotingen.

Disclaimer Privacy Copyright REM Automatisering